אישור נוטריוני

אישור נוטריוני

מהו אישור נוטריוני?

לעתים קרובות נדרשים לקוחות לספק אישור על כך שהתרגום שבוצע עבורם הוא אכן נאמן למקור ובוצע ע"י מתרגם מקצועי הבקי בשפות התרגום הרלוונטיות.

לשם כך עליו לגשת עם התרגום לנוטריון הבקי בשפת המקור והיעד – או לחלופין, במידה וחברת התרגום מציעה שירות כזה, לבקש מחברת התרגום שתבצע עבורו את השירות הזה ותגיש לו את המסמך המתורגם בצירוף אישור נוטריוני.

בדרך כלל גופים בחו"ל מבקשים גם אפוסטיל, כלומר אישור נוסף על האישור הנוטריוני אותו ניתן לקבל בבית משפט השלום.

יחד עם זאת, לא כל הגופים מתעקשים על אישור נוטריוני ומסתפקים באישור שנותנת חברת התרגום על נייר חברה וחתום על ידה, כי התרגום בוצע ע"י מתרגם מקצועי ומנוסה בשפת המקור והיעד והנו נאמן למקור. אישור זה ניתן כשירות ללא תשלום יחד עם התרגום עצמו.

התרגום הנוטריוני נועד על מנת לתת למסמך תוקף של תעודה ציבורית. האישור הנוטריוני יכול להינתן על סוגים רבים של תרגומים אשר לכל אחד מהם משמעות אחרת. בדרך כלל מאשרים תעודות, דיפלומות, צוואות או כתובות מתורגמות, אך לעתים גם מסמכים משפטיים ארוכים יותר, כגון חוזים בין חברות, בעיקר בין חברות ישראליות וזרות.

  
אישור נוטריוני מלא – בדיקת תרגום מילה במילה

לאישור זה אנו פונים אך ורק לנוטריון הבקי בשפות המקור והיעד ויכול לבדוק את התרגום מילה במילה ולאשר את נכונותו והיותו של התרגום נאמן למקור. האישור מהווה הוכחה לכך שכל מה שמופיע במסמך המתורגם תואם במדויק לכתוב במסמך המקורי. מעבר לכך, תושבי מדינות זרות פונים לעיתים קרובות אל נוטריונים על מנת לקבל אישור על כך שהמסמך שבידיהם עונה על הדרישות של המדינה הטוענת. המשמעות של אישור כזה הוא שניתן להסתמך על המסמך המתורגם על מנת לטעון לזכות על פיו.

 
אישור נוטריוני על הצהרת מתרגם

ניתן לבקש אישור של נוטריון על נכונות הצהרת מתרגם.  לשם כך על המתרגם להופיע אישית בפני הנוטריון ולחתום על הצהרה שהוא מתרגם מקצועי ומנוסה בתרגום משפת המקור לשפת היעד ושהתרגום הוא תרגום נכון מדויק ושלם של המסמך המקורי. בעזרת האישור הזה מציג האזרח אסמכתא לכך שההצהרה איתה הוא ניגש אל בית המשפט או אל רשויות אחרות אכן נכונה.  האישור הנוטריוני מהווה ראיה קבילה ואין צורך להוסיף עליה עדויות נוספות. באישור מסוג זה הנוטריון אינו מתייחס לתוכן המסמכים אלא סומך על הצהרת המתרגם שאותו הוא מכיר באופן אישי כמתרגם מוכר.

 
בדקו איזה סוג של אישור אתם צריכים להציג

אישור על הצהרת מתרגם הוא למעשה אישור על תצהיר בלבד,  אך כל מקרה בו נוטריון נותן אישור למסמך מתורגם מספק לו תוקף משפטי ייחודי. על מנת לוודא איזה סוג של אישור תצטרכו להציג, יש לברר זאת מול הגופים הרלוונטיים. לא תמיד יש צורך באישור נוטריוני מלא, אך במקרים מסוימים אין תחליף לשירות מן הסוג הזה. 

שני סוגי האישור הנוטריוני מקבלים חתימה, חותמת וחותם אדום של הנוטריון והינם תקפים וקבילים. אישור נוטריוני הוא בעל משמעות משפטית כבדה. כל חתימה של נוטריון על מסמך הופכת באופן מיידי את המסמך הזה לתעודה רשמית.  בנוגע לתרגום מדובר על כלי אפקטיבי ויעיל, אשר הופך מסמכים בשפות זרות למסמכים מתורגמים אותם ניתן להציג מול בית המשפט. כמו כן, אין הבדל בין תרגום לשפות שכיחות כמו אנגלית או ערבית לבין תרגום לשפות פחות נפוצות. ההקפדה על נכונות התרגום ועל נאמנותו למקור עשויה להיות קריטית.

 
מחיר

אישור על הצהרת מתרגם הוא זול יותר מאשר אישור נוטריוני מלא. זהו תעריף אחיד, בין אם המסמך קצר או ארוך, משום שהנוטריון אינו בודק את התרגום עצמו.

לעומת זאת, כאשר על הנוטריון לבדוק את התרגום מילה במילה, המחירים הם לפי כמות מילים: עד 100 מילים, עד 200 מילים וכן הלאה – הכל לפי מחירון שירותים משפטיים של משרד המשפטים.

במידה ולקוח דורש אישור נוטריוני על תרגום – נוסף מחיר זה על מחיר התרגום. כמו כן, חברת התרגום המטפלת בהשגת האישור (העברת המסמכים לנוטריון, הגעה אישית להצהרה או קבלת המסמכים בצירוף האישור הנוטריוני) רשאית לגבות תשלום על שירות זה.

 

הדרישות מנוטריון המאשר נכונות של תרגום

על מנת שנוטריון יוכל לספק את אישורו, על מסמכים מתורגמים או לתרגם את המסמך בעצמו, עליו לענות על מספר דרישות:

א. היכרות עם שפת היעד ושפת המקור – זו היא הדרישה הבסיסית אשר בלעדיה הנוטריון לא יכול לתת  את אישורו על שום מסמך מתורגם.  אמנם אישור על הצהרת מתרגם אינה כוללת התייחסות לתוכן, אך אישור על נכונות התרגום דורש קריאה של המסמך בשתי השפות. נוטריון אשר אינו בקיא בשפת המקור ובשפת היעד לא יכול להבטיח כי המסמך המתורגם תואם את הדין במדינת המקור.

ב. מונחים מקצועיים – התרגום הנוטריוני תלוי במידה רבה באופן בו בוחר המתרגם להעביר את המונחים המשפטיים כפי שמקובל להתייחס אליה במסגרת המקצוע. אמנם התרגום הנוטריוני לא חייב להתבצע על ידי הנוטריון בעצמו והוא יכול להפקידו בידי אדם אחר, אך ברגע שנוטריון מאשר את נכונות התרגום חלה עליו אחריות מלאה.

ג. דייקנות – המסמך המתורגם חייב להיות מדויק בהתאם למסמך המקור. בתי משפט ורשויות ציבוריות המקבלים לידיהם מסמכים מתורגמים אינם יכולים לוודא את הדייקנות ומסתמכים על המסמך בשפת היעד בלבד. מבחינתם, האישור של הנוטריון על נכונות התרגום היא ראיה מספיקה וקבילה.

 

אישור נוטריוני