עריכה והגהה

עריכה והגהה

עריכת מסמך המקור לפני מסירה לתרגום

כל טקסט כתוב, ממכתב ועד ספר, שנועד לקריאה ע"י הזולת, דורש שהכותב עצמו ו/או עורך לשוני יעבור עליו לפני מסירתו או פרסומו.

בטקסט המיועד לתרגום – ראשית, יש לערוך את המקור על מנת שיהיה ראוי לתרגום. הניסוח צריך להיות ברור, נכון וקריא, על מנת שיובן כראוי וכך גם יתורגם כראוי. ניסוח מבולבל, שגיאות כתיב ופיסוק לא נכון עלולים לשנות את המשמעות שאליה התכוון הכותב, ולכן יש להקפיד להגיש למתרגם את החומר המיועד לתרגום לאחר שעבר הגהה.

חברת 'כל תרגום מתרגמים' בודקת את הטקסט הנמסר לה לתרגום ע"י הלקוח ודואגת להבהיר יחד עם הלקוח את הקטעים שאינם ברורים, למען הסר כל ספק, ולנסח מחדש במידת הצורך.

עריכת תרגום

עריכת תרגום, הן עריכת תוכן והן עריכה לשונית, נהוג לבצע בעיקר על תרגום ספרותי או תרגום אקדמי.

לשפות השונות עולם תרבותי משלהן, דפוסי חשיבה ייחודיים, צירופי מילים שמביעים רגשות מסוימים. בתרגום ספרותי גם המתרגם וגם העורך אינם צריכים לכבול את עצמם לטקסט המקורי אלא להעביר את התוכן המקורי לשפת היעד באופן המתאים לאותה שפה, תרבותה ודפוסי החשיבה שלה. הטקסט המתורגם צריך להישמע זורם, קולח ויפה, כאילו נכתב במקור. העורך המקבל את הטקסט המתורגם בודק את הטקסט המתורגם על כל היבטיו: האם משלב השפה מתאים לקהל היעד? לדוגמא, טקסט המיועד לקהל אקדמי יהיה לו משלב (דרגת שפה) גבוה יותר מאשר טקסט המיועד לקהל הרחב, טקסט המיועד לקהל חרדי יכלול מונחים שונים מטקסט המיועד לקהל שמונחים אלה אינם מוכרים לו, האם המתרגם לקח בחשבון את המשמעויות והניואנסים הקטנים, כיצד הם נשמעים בשפה המתורגמת? האם הטקסט זורם וברור? העורך ידאג לכך שהתרגום אכן מעביר את דבריו של הכותב באופן נאמן תוך מציאת חלופות מתאימות בהתאם לשפת היעד ולקהל היעד.

עריכה לשונית

בנוסף לשירותי תרגום ועריכת תרגום אנו מבצעים גם שירות עריכה לשונית והגהה – לספרים, מאמרים, עבודות אקדמיות, עלוני פרסום, תכני אתרים וכל טקסט שחשוב לכם שייראה ויישמע כתוב היטב. כתיבה נכונה מוסיפה רבות הן לרושם הראשוני והן להבנת הנקרא, ולכן חשוב ביותר שכל טקסט – ממכתב ועד עבודת דוקטורט, יהיה כתוב בשפה תקנית וללא שגיאות לשון.

עריכה לשונית מתחלקת לשלוש דרגות של עריכה:

עריכה קלה, ליטוש – בדיקה ותיקוני דקדוק, תחביר, איות, פיסוק, אחידות ועקביות

עריכה כבדה – בדיקה לשונית מקיפה כולל הזזה או מחיקת קטעים והחלפתם

שכתוב – כתיבה וניסוח מחדש.

עריכת תוכן

עריכה לשונית טובה ומקיפה מחייבת גם עריכת תוכן, דהיינו כניסה לתוכן הטקסט, מטרותיו, והמשמעויות העולות ממנו.

עריכת תוכן כוללת פעולות הנעשות בעריכה לשונית, אך נדרש בה "ראש גדול", וחדירה לתכנים ולמשמעויות בטקסט:

  • ניסוח משפטים בהירים, ברורים, בעלי רצף עקבי והגיוני, שמחליפים עמימות, ערפול, סרבול ואי בהירות;
  • מעברים טובים מנושא לנושא;
  • התמקדות בנושא ובמטרתו;
  • קשר רעיוני ולוגי בין הנושאים והפסקאות, וזרימה עקבית והרמונית של הטקסט;
  • הוספת רעיונות, עצות, הערות, חלופות מתאימות;
  • בדיקה עם הכותב לגבי שאלות המתעוררות בקריאה, שאין עליהן תשובה בטקסט;

תיקוני העריכה נעשים בשיטת "עקוב אחר שינויים", שבה מסומנים כל התיקונים שנעשו, ולאחר מכן הלקוח מקבל את גרסת העריכה ואת הגרסה הנקייה ללא סימונים.

עריכה אקדמית

עריכה אקדמית כוללת עריכה לשונית ועריכת תוכן, הכרוכות זו בזו, כשהדגש הוא על כתיבה אקדמית המאופיינת בשפה גבוהה, מרוחקת אך מנומקת ועניינית, במשפטים ברורים עם רצף הגיוני תוך שימוש בקודים אקדמיים מקובלים. בעריכה אקדמית חשוב להציג במבוא את הייחוד במחקר ומטרתו, סקירת ספרות מקיפה, מתודולוגיה המציגה את מהלך המחקר צעד אחר צעד, הצגה מסודרת ונכונה של הממצאים, דיון מעמיק בהם תוך התרכזות במטרת המחקר ובהשערותיו, ועוד.

עריכה ספרותית

עריכה ספרותית הנעשית על ידי עורך לשון כוללת עריכה לשונית ועריכת תוכן, כשהדגש הוא על אלמנטים ספרותיים. בעריכה מסוג זה עורך הלשון צריך לחוש את הטקסט ולא לתקן אותו על פי כל כללי העברית הנוקשים. עריכה ספרותית היא אָמנות (art) ואוּמנות (skill – מיומנות, מומחיות) ועליה להיעשות על ידי עורך לשון הבקי ברזי הכתיבה, על מנת שהטקסט הספרותי יעורר בקורא הזדהות. לא תמיד יש צורך "לשפר" לרמה גבוהה יותר של כתיבה. יש להתאים את משלב הכתיבה בהתאם לתוכן הספר ולמסרים שהכותב רוצה להעביר. 

 

עריכה והגהה